Üldised Kasutustingimused

Veebilehel www.vrooom.ee toodud informatsioon pärineb avalikult kättesaadavatest allikatest. OÜ Uus Auto ei vastuta toodud informatsiooni tõesuse eest ega mistahes kahjude eest, mida käesoleval lehel toodud mittetõene informatsioon võib põhjustada.